Strakke kaders, opgeknipte disciplines en afgebakende processen. Bedrijven die hiërarchische organisatiemodellen hanteren, creëren een organisatie waarin zij medewerkers ver weg houden van waar het om gaat, namelijk de klant. Hoe het dan wel moet? Bij Bunchmark kijken we naar wat werkt voor jouw organisatie en we leren door te doen! Zo komen wij tot een passend organisatiemodel. En dat is voor iedereen anders.

Organisatiemodellen die werken

We zien hier en daar heus wel succesvolle voorbeelden van holacracy en zelfsturing. Maar of dat in alle organisaties even effectief is? Voor je het weet ruil je harkerige managers in voor prekerige scrum masters. Die evenmin feeling hebben met de klant. Is dat waar je naar op zoek bent?

Zoek naar een balans tussen vrijheid en richtlijnen, tussen behoefte aan flexibiliteit en grip. Wat nodig is voor jouw organisatie hangt af van waar de organisatie staat, welke ambitie zij heeft en op welke wijze zij deze wilt gaan realiseren. En hiervoor is niet één oplossing of aanpak de juiste.
Waar het wat ons betreft veel meer om gaat, is het verbinden van medewerkers met organisatiedoelstellingen.

Leren door te doen

Wat werkt voor jouw organisatie? Daar komen we samen achter. Scale-ups kunnen zich bijvoorbeeld fluïde organiseren, voor andere organisaties zoeken we naar eigenaarschap voor medewerkers op een andere manier. Doen wat bij jouw organisatiefase past.

 

 

 

5 tips om tot een passend organisatiemodel te komen

1. Organisatieontwerp

Bepaal vanuit de ambitie en de strategie de ontwerpprincipes voor een passend organisatieontwerp. Drie ontwerpprincipes die wij vaak hanteren zijn:

  • Simpel: focus niet teveel op de uitzonderingen
  • Transparant: alles wat je doet moet je kunnen uitleggen. Open source: iedereen mag het zien!
  • Toekomstbestendig: durf ver met ambitie vooruit te denken. Niet de dagelijkse problemen op te lossen

2. Integrale gedachte

Zorg dat vanuit een integrale gedachte wordt ingericht. Naast structuur (hard) raak je ook het systeem, de onderstroom  denk aan de mens & gedrag

3. Betrek je medewerkers

(en de klant) vanuit verschillende onderdelen

4. Heb lef

Durf te proberen, te leren en te veranderen. Kun je klein beginnen en zie het  niet als definitief eindpunt

5. Structuur

Denk niet alleen ‘hard’, the soft stuff is always harder than the hard stuff.